VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI , MOMENTÁLNE DODANIE ŽIVÝCH RASTLÍN JE PRIBLIŽNE 2 AŽ 3 TÝŽDNE. NIE VŠETKY DRUHY RASTLÍN SA POSIELAJÚ V ROVNAKOM TERMÍNE PRETO MôŽE BYŤ NIEKTORÁ OBJEDNÁVKA POZDRŽANÁ NA DOPLNENIE ĎALŠÍCH PRODUKTOV DO OBJEDNÁVOK.

RASTLINA NIEJE PARFÉM ANI OBLEČENIE PRETO SÚ TERMÍNY ZASIELANIA OBJEDNÁVOK DIAMETRÁLNE ODLIŠNÉ.